Trygghetskort 2017

Viktiga telefonnummer

TRYGGHETSKORT 2017 

SOS Alarm 112
- Nödnummer till polis, brandkår och ambulans

Polisen 114 14
- Icke-akuta ärenden

Nattknappen
020-44 66 66 - Telefonstöd till personer som rör sig ute nattetid. Fre-lör kl. 23:00-03:30

SL Trygghetscentral
020-120 25 25 - Rapportera om hot, våld eller klotter i SL-trafiken
Information vid allvarliga olyckor och kriser 113 13 - Information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand

Järfälla kommuns trygghetsvärdar i Jakobsberg Fre-lör ca kl. 20:00-01:00
076-066 67 76

Järfälla kommuns trygghetsvärdar i hela Järfälla Vardagar ca kl. 10:00-18:00
070-002 32 60

Sjukvårdsrådgivningen 1177 - Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård

Orostelefon 020-100 200 - Stöd vid oro när en närstående dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse Vardagar kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00

Hjälplinjens jourtelefon 020-22 00 60 - Psykologiskt stöd.
Alla dagar kl. 13:00-22:00

Socialjouren Nordväst 08-44 44 503 / 08-44 44 504 - Råd och stöd vid akuta sociala problem Alla dagar kl. 16:00-02:00 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld

Maria ungdom 08-123 474 10 - För dig som är ung och som har problem
med alkohol och andra droger

Brottsofferjouren 08- 591 272 00 - Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen Vardagar kl. 09:00-16:00

Du kan hämta Trygghetskortet som pdf-fil här.