Studier - Studiecirklar

INSTÄLLT, Samordnare: Viveka Söderberg, 08-580 367 93, 070-434 81 10. Vår förening är medlem i och samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Vi samarbetar med SV beträffande studiecirklar och kulturarrangemang, men även i andra sammanhang. Cirklarna äger rum i SPFs föreningslokal på Aspnäsvägen 24 om inget annat anges.

Samordnare: Viveka Söderberg, 070-434 81 10. Vår förening är medlem i och samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Vi samarbetar med SV beträffande studiecirklar och kulturarrangemang, men även i andra sammanhang. Cirklarna äger rum i SPFs föreningslokal på Aspnäsvägen 24 om inget annat anges.
Samtalscirkeln “Nutids - framtids - livsfrågor” 1 Gruppen träffas måndagar kl. 13.00 -15.00. Fr.o.m. 10 januari måndagar kl.10.00-12.00. Kontakta Ulla-Britt Ström, 08-38 34 40. Fulltecknad.
Samtalscirkeln ”Nutids - framtids - livsfrågor” 2 Gruppen träffas tisdagar kl. 13.00 -15.00. Vårterminen startar 11 januari, samma tid. Kontakta Mona Wernerhjelm, 070-735 09 40. Plats kan finnas.
Matlagning för herrar Gruppen träffas måndagar kl. 17.00 - 20.00 Kontakta Tommy Nyström, 070-758 44 07.
Matlagning för herrar 2 Gruppen träffas på tisdagar kl 9.00-12.00. Kontakta Lars-Erik Högqvist, 070- 563 77 95.
Engelsk konversation Gruppen träffas torsdagar kl. 10.00-11.30. Vårterminen startar 20 januari.
Kontakta Margareta Sundström, 076-322 32 47 eller Gerhild Kullberg, 070-796 16 85.
Datacirkel Gruppen träffas varje onsdag kl. 9.00-12.00 på Aspnäsvägen 24. Kontakta Hans Bengtson 070-750 76 86, plats finns. Fördjupning inom olika områden.
Vi förutsätter att alla som deltar i våra aktiviteter är vaccinerade.