från Polisens bedrägericenter

Från polisens bedrägericenter - Tänk på att:

  • En svensk läkare ringer aldrig upp patienter för att sälja in medicin

  • Bokningar av hembesök görs aldrig av läkare.

  • Tid för hembesök kan bokas av vårdcentralens distriktssköterska, men betalning för besöket sker först efter besöket, antingen i anslutning till vårdtillfället eller via faktura.

  • Köp ingen medicin och lämna inte ut några personliga uppgifter via telefon.

  • Kontakta din vårdcentral om du är osäker.

  • Om hemtjänsten kommer vid tidpunkter den inte brukar. Ring själv upp och kontrollera med hemtjänsten innan okända personer släpps in i bostaden. Ha dörren stängd och låst när du ringer.

  • Lämna aldrig ifrån dig ditt kontokort eller berätta din kod för någon.

  • Polisanmäl, även om händelsen inte resulterat i ett fullbordat brott är dina iakttagelser viktiga. Din pusselbit, tillsammans med andra, kan bidra till att gärningsmannen grips och ställs inför rätta.

 Länk till Polisens bedrägericenters månadsbrev januari 2017