KTR Kommunala Tillgänglighetsrådet

Rådet är ett viktigt forum för informationsutbyte och samråd i frågor som rör funktionshindrade.

Rådet bevakar frågor som är viktiga för personer med funktionshinder.

Frågor som rör tillgängligheten i samhället och där rådet kan ta initiativ till att föreslå förbättringar. Rådet diskuterar i första hand åtgärder för att få bättre fysisk tillgänglighet i kommunen. Från seniorernas, och även många andras, perspektiv är det viktigt med miljön. Vi vill gärna kunna åka kommunalt, men blir begränsade av bussarnas tidtabeller. Kommer man från Stockholm till någon av pendelstationerna i Järfälla, så måste man kunna komma ända hem. Då gäller det att det finns bussar och en hållplats relativt nära bostaden. Finns inte det behöver vi bli hämtade/lämnade vid stationerna. Då måste det finnas möjlighet att stanna med privatbil nära stationen. 

Det finns mycket att läsa på MFD:s, Myndigheten för Delaktighet, hemsida www.mfd.se – speciellt en rapport om läget för tillgänglighet i kommunerna.

Anita Gröning Persson är vår representant i Tillgänglighetsrådet.