Försäkringar och förmåner

FÖRMÅNER Vårt förbund har förhandlat fram vissa förmåner för medlemmarna och framställt ett medlemskort. Information om våra förmåner finner du i SENIOREN. Uppgift om de lokala förmåner som vår förening förhandlat fram kan hämtas på expeditionen eller från hemsidan. Alla medlemmar kan kostnadsfritt under 3 år få Smart Seniors medlemskort, som är värt 349 kr. Kod är: SPFSTHLM. Även SPF:s Stockholmsdistrikt har utverkat medlemsförmåner. På distriktets hemsida www.spfseniorerna.se/distrikt/ stockholmsdistriktet/ hittar du en sammanställning. Du kan även få en sådan på vår expedition

FÖRSÄKRINGAR SKANDIA   Mötesförsäkringen - avgiftsfri för medlemmarna - gäller alla SPF-medlemmar ochkan ge ersättning för skada, som uppstår vid eller på väg till/från föreningsaktivitet. Hit räknas även väntjänst och brevduvearbete.

Gruppolycksfallsförsäkring inklusive krisförsäkring gäller dygnet runt och kostar f.n. 25 kr/mån. Den kan tecknas när som helst under medlemskapet. Man kan bl a få ersättning för kostnader gällande läkemedel, resor, tandskador, rehabilitering, sveda och värk samt psykologkonsultation efter svår olycka, rån eller överfall. Vid dödsfall p g a olycksfall utbetalas ett engångsbelopp om ett prisbasbelopp, för närvarande 47 300 kr.
Grupplivförsäkring måste tecknas inom sex månader från det man blivit huvudmedlem. Man måste ha fyllt 60 men inte 70 år. Man får inte vara inskriven för sluten sjukvård. Försäkrings-beloppet kan vara 0,5 alternativt 1 prisbasbelopp. Avgiften är för närvarnde 80 resp 160 kr kr/mån.
Nya medlemmar som inte har varit medlemmar tidigare. I avvaktan på att en ny medlem ska hinna teckna tillgänglig(a) försäkring(ar), gäller dessa utan att försäkringsavgift
erlagts under de tre första månaderna efter det medlemmen har registrerats i förbundets medlemsregister. För frågor om försäkringar kontakta SPF´s försäkringar/Skandia, direktnummer 0771-16 60 60.
IF
Som medlem i SPF Seniorerna har du följande rabatter på våra förmånliga försäkringar:
• 15 % rabatt på hem, villa och fritidshusförsäkring.
• 5 % rabatt på bilförsäkring.
• 15 % rabatt på hund- och kattförsäkringar.
• 10 % rabatt på båtförsäkring.
• 50 % rabatt på släpvagnsförsäkring.
För frågor om försäkringar, kontakta IF på nummer 0770-82 40 00.
Taxirabatt
TaxiKurirs Seniorkort som ger pensionärer viss rabatt på normal-taxa gäller fortfarande. Ett nyare Seniorkort, CABONLINE gäller både på TaxiKurir och Sverigetaxi (f.d. Taxi 020) och kan ge något högre rabatt. Båda korten finns att hämta på expeditionen.
Boken kommer
"Boken kommer" är en gratis service för dig som inte kan komma till biblioteket. Du kan få böcker, talböcker och ljudböcker hem till din dörr. Biblioteket packar och skickar hem en boklåda efter dina önskemål. Välkommen att höra av dig till biblioteken i Järfälla:
Jakobsberg: 08-580 295 76, Kallhäll: 08-580 296 66, Barkarby: 08-580 299 14, Herresta: 08-580 295 76. Viksjö: 08-580 297 30.