Kallhäll/Stäket

Anmälan till Barbro Airijoki, 08-583 554 75. Samordnare; Barbro Airijoki, 08-583 554 75. barbro.airijoki@gmail.com, och Ingrid Björnsjö, 08-86 91 13, ingrid.bjornsjo@telia.com

Samordnare; Barbro Airijoki, 08-583 554 75. barbro.airijoki@gmail.com, och
Ingrid Björnsjö, 08-86 91 13, ingrid.bjornsjo@telia.com
Träffar tisdagar kl 13.30 i Folkets Hus, Kallhäll, om inget annat anges.
INSTÄLLT.
1 februari “Afghanistan bortom rubrikerna”. Björn-Åke Törnblom berättar