Allmänt om resor

BRA ATT VETA – VÄRT AViktigt! Som resekund har du ansvar för att ditt fysiska och psykiska skick är lämpligt för den valda resan.TT NOTERA

BRA ATT VETA – VÄRT ATT NOTERA
Se. Allmäna avanmälan Härutöver bör följande noteras om resor: För resor gäller avbeställningsregler som kan framgå av resebeskrivningen. Om inte annat anges gäller att avbeställning före anmälningstidens utgång är kostnadsfri. Det är viktigt att avbokningar sker till expeditionen! Därefter tas i regel ut en avbokningsavgift, som ökar stegvis fram till avresedagen. Den som vill gardera sig mot denna kostnad bör teckna avbeställningsskydd eller reseförsäkring, om inte sådan ingår i den egna hemförsäkringen. Skäl till krav på ersättning via avbeställningsskydd eller försäkring ska styrkas med läkarintyg.

Viktigt! Du har själv ansvar för att din hälsa både fysiskt och psykiskt klarar resan du väljer.

Betalning av resor görs till föreningen som för andra aktiviteter, om inte annat framgår av resebeskrivning i informationsbladet. Om medlem önskar betala med kort för resa, där betalning normalt ska ske till föreningen, ska uppgift om betalningssätt lämnas till expeditionen.
Vid resor till EU-länder bör du ta med europeiskt sjukförsäkringskort Det berättigar till nödvändig medicinsk vård i det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som för landets egna invånare. Detta kort utfärdas av Försäkringskassan och har begränsad giltighetstid.

Betr. vaccinationspass inom EU, kontrollera alltid vad som gäller för din resa.
Föreningen försöker alltid träffa överenskommelser som innebär att medlemmarna inte ska behöva betala dricks till chaufförer, guider etc under resor. Av olika skäl går det inte alltid
att säkerställa att detta önskemål uppfylls. Behovet av att som resenär själv betala dricks kan alltså variera från fall till fall.