Aktiviteter att tänka på

Aktuella aktiviteter för SPF Seniorerna Järfälla finns under rubrikerna i vänstra kolumnen.

Här redovisas aktiviteter under rubrikerna Resor, Studiebesök, Teater-Musik-Film, Månadsmöten, Trivsamma träffar, Friskvård, Bridge och Studier.

Om noteringen "Fulltecknat" finns har aktiviteten annonserats tidigare och blivit fulltecknad. Det har upprättats en väntelista och om möjligt dubbleras aktiviteten.

Är du intresserad av att komma med på en aktivitet, hör av dig även om anmälningstiden gått ut eller om "Fulltecknat" anges. Det kan ha kommit ett sent återbud. Samtliga aktiviteter är i princip endast till för medlemmar. Anges "endast för medlemmar", får undantag från regeln inte göras.

Får du förhinder att delta, meddela expeditionen, 08-580 274 20  så att annan medlem kan erbjudas plats. Du kan även skicka e-post till exp@spfseniorernajarfalla.se. Det gäller även om deltagande i aktiviteten är kostnadsfritt.
Måste du lämna återbud sent under icke-expeditionstid, kontakta samordnaren för aktiviteten eller någon i styrelsen. Anmälan eller avanmälan kan inte lämnas på telefonsvarare. Vid de flesta av våra aktiviteter går det bra att ha med rullstol eller rollator. Är du tveksam om det är möjligt, kontakta vår expedition. Vi vill givetvis att alla ska kunna delta. Om du som har rullstol anmäler dig till aktivitet i vår lokal, tala redan vid anmälan om detta, så ska vi på bästa sätt ordna plats.
Glöm inte hämta ut dina biljetter i tid så du inte missar aktiviteten!

Information om aktiviteter via e-post
I nuläget kommer flera bra erbjudanden från reseleverantörer, teatrar och andra aktiviteter med kort framförhållning. Erbjudanden som ni medlemmar missar p.g.a. av den långa planeringstiden för tidningen JärfällaSenioren.
E-post kommer att användas för att snabba upp informationen om dessa erbjudanden. Anmälan görs direkt till expeditionen via e-post, telefon eller personligt besök. Aktiviteterna kan komma att finnas med i JärfällaSENIOREN om det går med hänsyn till tidsaspekten. För att säkerställa att du får e-post om aktiviteterna, e-posta din aktuella e-postadress till föreningens expedition exp@spfseniorernajarfalla.se er i tid så du inte missar denna möjlighet!