Viksjö

Samordnare: Gerhild Kullberg, 08-580 142 43, 070-796 16 85, Britt Gerremo 070-234 59 53 och Raili Skoglund 070-421 19 73. Träffar måndagar kl. 13.30 i Viksjökyrkans Davidsal. Byte av lokal 20 september

Träffar måndagar kl. 13.30 i Viksjökyrkans Davidsal. Byte av lokal 20 september.
22 november Svenska kvinnliga pionjärer. Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN sedan 40 år, tar axplock ur sin nyutkomna bok om kända och okända kvinnor. Från Amalia Eriksson som skapade polkagrisen till Wilhelmina Skogh som byggde upp Grand Hotel i Stockholm. För att inte tala om första vasaloppsåkerskan och första simmerskan över Engelska kanalen m.fl. Boken kommer finnas till försäljning.
17 januari Japans historia och kultur. Björn Skogsberg berättar utifrån många egna resor i landet.
7 februari Klimatförändringen i ett större perspektiv. Civilekonom Olov Moell har med stort intresse fördjupat sig i frågan de senaste 20 åren. Han har hållit föredrag och givit ut skrifter i detta ämne.