Månadsmöten

Obs! Obligatorisk föranmälan till samordnare vid inomhusprogram. Vi förutsätter att alla som deltar i våra evenemang är vaccinerade. Vi har månadsmöten runt om i Järfälla för att under trivsamma former öka gemenskap och trygghet bland oss medlemmar. Alla är välkomna. Kostnad 30 kr inkl. kaffe/te med bröd, om inget annat anges.

På grund av Coronapandemin bör ni ringa telefonsvararen på nummer 08-580 274 20 för att få information huruvida månadsmötena verkligen genomförs.
Vi har månadsmöten runt om i Järfälla för att under trivsamma former öka gemenskap och trygghet bland oss medlemmar. Alla är välkomna. Normalt ingen föranmälan.
Kostnad 30 kr inkl kaffe/te med bröd, om inget annat anges.