Anmälan och avanmälan

Anmälan till aktivitet görs normalt vid besök på eller per telefon/e-post till expeditionen.

Anmälan – Avanmälan
• Anmälan till aktivitet görs till expeditionen i telefon, per e‑post eller vid personligt besök. För adresser och öppettider, se Föreningsexpeditionen, sid 41.
Första anmälningsdagar för aktiviteter i detta nummer är 16 och 17 maj.
Dessa dagar gäller följande:
På måndag 16 maj kl. 09.30 – 11.30 och tisdag 17 maj kl. 14.00 – 16.00
tas anmälningar emot endast i telefon och per e-post till expeditionen. Du kan dessa båda dagar inte anmäla dig vid besök i vår lokal på Aspnäsvägen, ej heller på expeditionen.
• Anmälningar per e-post som kommer in under öppettiden på första anmälningsdagen hanteras med prioritet i turordning efter ankomst.
• Anmälningar som kommer in före 16 maj kl. 09.30 hanteras efter de prioriterade i lottad turordning.
• Högst fyra medlemmar får anmälas till en aktivitet av en medlem på första anmälningsdagarna.
• Om mat ingår i en aktivitet kan alternativ maträtt erbjudas om särskilda skäl föreligger, t.ex. glutenintolerans eller diabetes. Önskemål om annan mat måste meddelas vid anmälan till aktiviteten.

Återbud – avanmälan
• Är du förhindrad att delta i en aktivitet, lämna snarast möjligt återbud till expeditionen! Gör det även om aktiviteten är kostnadsfri.
• Måste du lämna återbud sent under icke expeditionstid, kontakta aktivitetens samordnare, namn och telefonnummer står i programmet.
• Uteblir du från aktivitet utan att ha lämnat återbud, är du betalningsskyldig om föreningen drabbas av kostnader.
• Vid återbud till resa gäller vad som står under rubrik ”RESOR”.
• Vid återbud till andra aktiviteter gäller:
- Om anmälningstiden inte har gått ut återbetalas hela avgiften.
- Om anmälningstiden har gått ut återbetalas inte avgift, och den som inte har betalat är betalningsskyldig. Undantag görs om föreningen inte drabbas av kostnader för tom plats. Då återbetalas erlagd avgift.
• Ingen avgift, men är du anmäld och inte kommer utan att ha avbokat dig, utgår en avgift på 100 kr. Avanmälan samma dag som aktivitet genomförs,
görs till samordnaren.