Kontakta oss

Vi kan ej ta emot personliga besök på expeditionen tills vidare.

Postadress:

SPF Seniorerna Järfälla
Engelbrektsvägen 16 B
177 51 JÄRFÄLLA

Telefon: 08-580 274 20
E-post: exp@spfseniorernajarfalla.se

Engelbrektsvägen 16 B, kod 6565 under expeditionstid. Telefon 08-580 274 20, exp@spfseniorernajarfalla.se
Öppettider:
• Måndagar kl. 9.30 - 11.30
• Torsdagar kl. 9.30 - 11.30
Vi kan ej ta emot personliga besök på expeditionen tills vidare för dina ärenden, såsom att ta emot anmälningar till aktiviteter och lämna ut biljetter. Vi gör detta bäst om vi bara har en besökare i taget inne på expeditionen. Vänta i hallen utanför tills det blir din tur! Extra öppettider första anmälningsdagarna:
• Måndag 22 november kl. 9.00 – 12.00
Telefon 08-580 274 20 och 08-580 331 70 samt e-post. Inga personliga besök.
• Tisdag 23 november kl. 14.00 - 16.00
Telefon 08-580 274 20 (enbart) samt e- post. Inga personliga besök.

Expeditionen behöver hjälp!
Vill du hjälpa till på expeditionen, ett akut behov har uppstått. På expeditionen hanterar man anmälningar, svarar på frågor och hjälper oss medlemmar tillrätta med det mesta. På sista tiden har ett par vakanser uppstått så vi behöver hjälp. Ring till exp. 08-580 274 20 så berättar de mer. Du kan själv styra hur mycket tid du vill lägga på jobbet. Du kommer inte att ångra dig då det är ett glatt och trevligt gäng som jobbar där. I vår förening har vi glädjen att ha många både fantastiska och aktiva seniorer som hjälper till med anordnandet av aktiviteter. Trots att vi är många så behöver det hela tiden fyllas på med nya friska krafter – ju fler vi är som hjälps åt desto fler träffar och aktiviteter får vi. Anmäl ditt intresse att vara med och jobba på expeditionen så tar vi kontakt med dig. Du behövs.

Medlemskap Huvudmedlem
Varje medlem i SPF Seniorerna är huvudmedlem i en lokal förening och betalar medlemsavgift.
Årsavgiften är 2021 är 325 kr varav 115 kr går till vår förening. Den årliga medlemsavgiften ska betalas med det inbetalningskort som förbundet skickar ut i början av året. För nya medlemmar som tillkommer efter 1 oktober gäller avgiften för resten av året samt hela nästkommande år.
Huvudmedlemmar registreras i förbundets medlemsregister och får bl.a. dessa förmåner:
• SPF:s medlemstidning SENIOREN
• SPF:s medlemskort, som berättigar till många rabatter
• SPF:s försäkringar
Vänmedlem
En huvudmedlem kan även vara vänmedlem i en eller flera andra SPF-föreningar och betala en lägre avgift än huvudmedlemmarna, eftersom föreningen inte behöver betala avgifter till förbund och distrikt. Avgiften för vänmedlemmar i vår förening är 100 kr/år. Inbetalningskort får man av vår förening.
Medlemsavgifter Vid betalning av medlemsavgift ska du använda det förtryckta inbetalningskortet du får från förbundet. Där finns OCR-numret som gör att din betalning registreras just på dig. Är ni två medlemmar i familjen måste bådas inbetalningskort användas eftersom OCR-numret är personbundet. Betalning av medlemsavgift för vänmedlemmar görs till PG 33 28 26-7 med inbetalningskort som du får från vår förening. Förtryckta inbetalningskort kan inte nummerändras.
Avgifter för aktiviteter Varje giroinbetalning som vi tar emot medför en avgift för föreningen. Försök därför att minska kostnaden för dessa. På samma blankett kan man betala för flera aktiviteter och för flera personer. Specificera aktiviteter och namn på personer så att den som kontrollerar kan tyda inbetalningen. Skriv tydligt. Glöm inte namn på avsändare. Vårt konto för aktiviteter är PG 23 17 69-1.
Nya adress- och kontaktuppgifter Glöm inte att meddela oss när du ändrar postadress, telefonnummer eller e-postadress. Ring exp. 08-580 274 20.

Redaktionen för JärfällaSENIOREN: redaktionen@spfseniorernajarfalla.se  
Redaktionen tar emot annonser och annat material som ska publiceras i JärfällaSENIOREN samt på hemsidan.

Hemsidan: hemsida@spfseniorernajarfalla.se 
Hemsidan tar emot bilder och resultat från aktiviteter och kommunal information.

Avgifter för aktiviteter
Betala gärna för flera aktiviteter och för flera personer i samma betalning. Specificera aktiviteter och namn på personer så att den som kontrollerar kan tyda inbetalningen. Skriv tydligt. Glöm inte namn på avsändare. Vårt konto för aktiviteter är PG 23 17 69-1.

Nästa utgåva av JärfällaSENIOREN (1-2022)
Manusstopp är 5 januari. Manus till nästa utgåva ska omfatta tiden t.o.m. februari 2022 och skickas till redaktionen@spfseniorernajarfalla.se senast 5 januari. Ange ”MANUS JS 1-2022 + ämne” på ämnesraden. Distribution av nästa utgåva planeras till torsdag 18 november. I redaktionen för JärfällaSENIOREN ingår Lena Bjurinder (huvudredaktör) och Jan Gunsell. epost: redaktionen@spfseniorernajarfalla.se. redaktionen@spfseniorernajarfalla.se.