Hälsa & omsorg

Kampanjvecka för att motverka fallolyckor

Varje år under vecka 40 uppmärksammas fallolyckor extra mycket genom Socialstyrelsens kampanjvecka – Balansera mera. Det finns mycket som du själv kan göra själv för att minska risken att falla. Här hittar du tips samt länkar till Socialstyrelsens material.

Möte om en bred och utvecklad folkhälsopolitik – med äldrefokus

Peter Sikström i möte med Folkhälsomyndigheten om folkhälsopolitiken – de visar stor förståelse för äldres situation var generalsekreterarens intryck.

Mycket efterlängtat besked

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kallar dagens besked om att besöksförbudet på särskilda boenden hävs om 2 veckor för efterlängtat och välkommet.

Positivt med resurstillskott, men strukturförändringar krävs också

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson om de tillskott till äldreomsorg och sjukvård som idag presenterades inför höstbudgeten: positivt med mer ekonomiska resurser på kort sikt, men även förändringar i strukturer liksom högre medicinsk kompetens behövs.

Förtydligande om förbundets rekommendationer gällande aktiviteter inomhus

Förbundet har under den senaste tiden fått många mail och samtal med frågor om vilka rekommendationer som gäller för att anordna aktiviteter inomhus.

Äldrepolitik på agendan

Förbundsordförande Eva Eriksson och Solveig Zander, riksdagsledamot för Centerpartiet, har idag, 3 september, haft ett webbsamtal om äldrepolitiska frågor.

Eva Eriksson i Expressen debatt – att nonchalera seniorers situation är en ohållbar stategi

Nu måste regeringen och Folkhälsomyndigheten sätta oss i centrum för Corona-strategin tillsammans med övriga riskgrupper. Att fortsätta isolera 1,6 miljoner människor fyllda 70 år och från myndigheter och regerings sida nonchalera vår situation och vår roll i samhället är en ohållbar strategi.

SPF Seniorerna kommenterar Margareta Winbergs slutbetänkande om socialtjänsten

I dag överlämnade kommittén Framtidens socialtjänst sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47), efter drygt tre års utredning. Förbundsordförande Eva Eriksson menar att regeringen nu har en verklig möjlighet att gå från ord till handling och höja ambitionsnivån för äldreomsorgen.