Trafikdag i Ljusdal 14 mars 2022

Trafikdag i samarbete med NTF och alla trafikombud.

Minnesanteckningar.

Trafikdag i samarbete med NTF.
Måndagen den 14 mars 2022.
Plats: Bowling Bistron, Hybovägen 7 A, Ljusdal.
Tid: 9.30-13.00   Lunch kl. 12.30

Föredrag av Lars-Erik Abrahamsson, NTF.
-       Äldre i trafiken.
-       När slutar vi äldre att köra bil?
-       Syn & Hörsel, Lars Olof Widell, Hälsingedistriktet.

Hans Åke Strömstedt och Dan Hälsing från distriktet hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till den här trafikdagen.
Imponerande med så många deltagare.

Lars Olof Widell, som är ansvarig för Syn & Hörsel i distriktet, fortsatte med anförande i ämnet ”Syn & Hörsel” Viktig ämne när vi rör oss i trafiken.
När vi kör bil i regn eller mörker krävs det extra uppmärksamhet. Bilar som bländar vid möten i t.ex. mörker. Kanske bäst att köra i dagsljus.
Hörsel är också viktig inte bara i trafiken utan även i många andra situationer. Lokaler för sammankomster skall vara utrustade med bra ljud och hörselslingor. Om vi som åhörare inte hör eller uppfattar vad som sägs skall vi säga till ansvariga.

Lars-Erik Abrahamsson från NTF visade ett långt bildspel som tog upp många olika situationer i trafiken allt från cykling, broddar, rondellkörning och trafikmärken. Naturligtvis informerade han om alkohol och mediciner i trafiken.
En hel del ny teknik finns i bilarna numera som kan vara användbart. En hel del debatt blev det om t.ex. datumparkering bl.a.
Lars - Erik avslutade med en frågesport om regler i trafiken för deltagarna.

Hans-Åke Strömstedt summerade trafikdagen. Han tog upp ämnet rondeller, mobiltelefoner i trafiken.
Tack till alla trafikombud, medverkande och intresserade för en bra och intressant dag.

Dan Hälsing