Möte om en bred och utvecklad folkhälsopolitik – med äldrefokus

Peter Sikström i möte med Folkhälsomyndigheten om folkhälsopolitiken – de visar stor förståelse för äldres situation var generalsekreterarens intryck.

  • Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna och Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har sedan förra året i uppdrag att arbeta med att ta fram en utvecklad folkhälsopolitik med fokus på god och jämlik hälsa. Med på samrådsmötet var en rad myndigheter och civilsamhällets organisationer däribland SPF Seniorerna. Uppdraget innefattar att sluta de påverkansbara klyftorna och åtta huvudområden är i fokus, bland annat livsstilsfrågor, boende samt barn och unga.

– Arbetet är ganska brett och förhållandevis långsiktigt, det har inte så mycket med pandemin att göra utan om en rad faktorer som påverkar vår hälsa. Det behövs också statistik såväl som undersökningar utan övre åldersgränser i alla tänkbara frågor.

– Jag påtalade tydligt att grundfakta måste fram, vi har bekymrande höga mörkertal vad gäller psykisk ohälsa bland äldre. Men samhället har fått uppfattningen att det är mest unga som mår dåligt, när självmord är vanligast bland äldre män. Denna fråga måste prioriteras i folkhälsoarbetet och detta måste få kosta pengar. Min uppfattning är att Folkhälsomyndigheten har en stor förståelse för äldres situation, och det bådar gott för det framtida arbetet.