Positivt med resurstillskott, men strukturförändringar krävs också

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson om de tillskott till äldreomsorg och sjukvård som idag presenterades inför höstbudgeten: positivt med mer ekonomiska resurser på kort sikt, men även förändringar i strukturer liksom högre medicinsk kompetens behövs.

  • – Resurstillskottet måste åtföljas av strukturförändringar och en permanent högre prioritering av äldreomsorgen ute i landets kommuner, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

- Jag välkomnar resurstillskottet till kommuner och regioner ämnat för de närmaste årens verksamhet. Det kan ge trygghet i arbetet och en försäkring om att inga nedskärningar kommer på tal. Det är också positivt att resurser för att stärka personalens kompetens får en förlängning. Det betyder mycket för tilliten i omsorgen.

- Resurstillskottet måste åtföljas av strukturförändringar och en permanent högre prioritering av äldreomsorgen ute i landets kommuner. Den medicinska ledningen och kompetensen måste stärkas, fler geriatriker utbildas, Socialtjänstlagen behöver skärpas, arbetsvillkoren förbättras och omsorgen måste utgå ifrån individens behov. Utan förändrade strukturer, arbetssätt och mer ansvarsutkrävande i äldreomsorgen kommer mer pengar inte att hjälpa för att höja kvaliteten och tryggheten i omsorgen.

Läs mer om vad vi tycker och hjälp oss sätta högre tryck gentemot politiken genom att skriva under vårt Upprop för äldreomsorgen