Äldrepolitik på agendan

Förbundsordförande Eva Eriksson och Solveig Zander, riksdagsledamot för Centerpartiet, har idag, 3 september, haft ett webbsamtal om äldrepolitiska frågor.

  • Solveig Zander, riksdagsledamot för Centerpartiet, Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Det var fullt fokus på äldrepolitik när Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, och Solveig Zander (C), riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet, hade webbmöte. Samtalet rörde pensioner, äldreomsorg, bostadsfrågor och friskvård för seniorer. Eva Eriksson betonade bland annat att SPF Seniorerna vill se pensioner som är både högre och som i högre grad återspeglar individens arbetsinsats.

Under mötet deltog även förbundets pensionssakkunniga Anna Eriksson, liksom Johan Magnusson, sakkunnig hos Centerpartiet (syns ej på bild).