Rapporter

SPF Seniorerna: Ökad digital delaktighet ett sätt att minska ensamheten

Det var ett av de teman som togs upp när 34 SPF:are från Hälsingland och Gästrikland samlades på Bollnäs folkhögkola. Inbjudna till konferensen var studie- och aktivitetsansvariga i SPF Seniorernas föreningar. Inledningsvis berättade Kristina Pennlöv, utbildningsansvarig i SPF Seniorerna Hälsingland, om det viktiga uppdrag som målgruppen har i att skapa attraktiva aktiviteter eftersom dessa i sin tur skapar attraktiva föreningar som drar till sig fler medlemmar. Fler medlemmar betyder inte bara bättre ekonomi utan gör hela organisationen starkare och mer inflytelserik när det gäller t ex äldrefrågor. 2019 kommer att bli ett år då SPF Seniorerna satsar just på rekrytering.

En annan aktuell satsning är projektet "Minska ensamheten bland äldre" som SPF driver. Ett sätt kan vara att bidra till att fler äldre blir digitalt delaktiga så att de
kan hålla kontakten med familj och vänner men även bli mer delaktiga i samhället. Forskning visar att upp emot en halv miljon svenskar över 65 år sällan eller aldrig använder datorer, surfplattor eller smartphones och därmed heller inte internet. En jätteutmaning för oss som utbildningsansvariga att få fler att bli digitalt delaktiga menade arrangörerna av dagen.

Berndt Ericsson, utbildningsansvarig i Gästrikland höll ett uppskattat föredrag om
Livslångt lärande – det är aldrig för sent att lära nytt men det gäller att avdramatisera
lärandet och att våga prova. Berndt ansåg att den största utmaningen var just att öka den digitala delaktigheten och att alla bör ges möjlighet att lära sig hur man använder datorer och internet eftersom digitala tjänster får allt större betydelse i samhället. En demokratifråga helt enkelt! I förbundets konsumentpolitiska program har man också fokuserat på digitalisering och ställer krav på såväl riksdag och regering som regioner och kommuner för att underlätta för äldre att lära sig hantera datorer.

Från förbundet medverkade Åsa Österberg med aktuell information och från Studieförbundet Vuxenskolan My Fransson om olika samarbetsformer när det gäller studiecirklar och kultur. För att göra studiecirklarna i datoranvändning mera lättillgängliga subventionerar båda SPF-distrikten delar av deltagaravgiften och man fortsätter med olika insatser för att den digitala delaktigheten bland medlemmarna.

Kristina Pennlöv