Övrigt

Möte med PostNord om behovet av posttjänster

SPF Seniorerna har träffat PostNord. Vid mötet diskuterades utveckling och förändring av posttjänsten, portopriser och postutdelning. Förbundsordförande Eva Eriksson framhöll att tidpunkten är illa vald för att försämra en så samhällsviktig verksamhet som postutdelning och postinsamling.

Peter Sikström i DN om att många äldre kommer i kläm när pandemin driver på digitaliseringen

Peter Sikström, generalsekretare SPF Seniorerna, berättar i Dagens Nyheter om hur de som inte hänger med i den digitala utvecklingen drabbas extra hårt under pandemin, samt om brister i tillgången till vidareutbildning efter arbetslivets slut.

SPF Seniorerna kommenterar rututredningens slutbetänkande

Rututredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. SPF Seniorernas expert i utredningens referensgrupp uttalar sig i frågan.

"Försök inte lura mig" blir TV-serie

”Försök inte lura mig” är ett av våra mest uppskattade studiematerial. Därför är det extra kul att projektet nu också blir en TV-serie. Programmen produceras av Utbildningsradion med Marianne Rundström som programledare.

Eva Eriksson i TV4:s nyhetssändningar om att äldre utesluts i myndigheternas enkätundersökningar

Det är ju helt ofattbart, sa Eva Eriksson när hon i fredags medverkade i flera av TV4:s nyhetssändningar. SPF Seniorernas kritik har givit resultat. Enligt MSB förs det nu en aktiv dialog med Kantar Sifo.

SPF Seniorerna efterfrågade nya tydliga regler som ger seniorer större möjlighet att träffas

Eva Eriksson, förbundsordförande, och Peter Sikström, generalsekreterare, hade idag ett digitalt samtal med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Eva Eriksson i Aftonbladet om att äldre ratas i undersökningar om corona

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson syntes i helgen i Aftonbladet om att personer över 80 år inte tillfrågas i myndigheternas undersökningar. Den massiva kritiken har givit resultat och MSB och Folkhälsomyndigheten överväger nu att ändra sina urvalskriterier.

SPF Seniorerna om Comhems nedsläckning i Expressen

Det har kommit protester från bland annat SPF Seniorerna inför Comhems nedsläckning av det analoga TV-nätet idag tisdag 8 september, Expressen rapporterar om saken.