Distriktets utbildningar

Utbildningsdag den 16 maj 2024 i Bollnäs Folkhögskola för nya styrelsemedlemmar i SPF Seniorerna.

Utbildningsdag 16 maj 2024 för nya styrelsemedlemmar i SPF Seniorerna Hälsingedistriktet. 15 medlemmar från de flesta föreningar i Hälsingland. Handledare Lisbeth Karlsson och Dan Hälsing. Tack till alla deltagare!