Nyheter

Möte med PostNord om behovet av posttjänster

SPF Seniorerna har träffat PostNord. Vid mötet diskuterades utveckling och förändring av posttjänsten, portopriser och postutdelning. Förbundsordförande Eva Eriksson framhöll att tidpunkten är illa vald för att försämra en så samhällsviktig verksamhet som postutdelning och postinsamling.

Välkommet med avskaffad skatteklyfta 2021, pensionssystemet måste ses över oavsett

SPF Seniorerna välkomnar Moderaternas förslag på avskaffad skatteklyfta år 2021 samt de ytterligare skattelättnaderna. Pensionssystemet som sådant kräver dock en helhetsöversyn, det måste löna sig att ha arbetat.

Peter Sikström i DN om att många äldre kommer i kläm när pandemin driver på digitaliseringen

Peter Sikström, generalsekretare SPF Seniorerna, berättar i Dagens Nyheter om hur de som inte hänger med i den digitala utvecklingen drabbas extra hårt under pandemin, samt om brister i tillgången till vidareutbildning efter arbetslivets slut.

Eva Eriksson i Expressen om regeringens förslag om ett pensionstillägg

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att pensionstillägget är det snabbaste sättet att få till en pensionshöjning. Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren å andra sidan kallar åtgärden ”principlös och ohållbar”.

Kampanjvecka för att motverka fallolyckor

Varje år under vecka 40 uppmärksammas fallolyckor extra mycket genom Socialstyrelsens kampanjvecka – Balansera mera. Det finns mycket som du själv kan göra själv för att minska risken att falla. Här hittar du tips samt länkar till Socialstyrelsens material.

Möte om statsbudgeten

Igår träffade SPF Seniorerna Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott. Vid det digitala mötet deltog förbundets styrelse och representanter för distrikten. Olovsson beskrev översiktligt innehållet i regeringens budgetproposition för 2021.

Möte om en bred och utvecklad folkhälsopolitik – med äldrefokus

Peter Sikström i möte med Folkhälsomyndigheten om folkhälsopolitiken – de visar stor förståelse för äldres situation var generalsekreterarens intryck.

SPF Seniorerna kommenterar höstbudgeten

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens höstbudget och främst det som berör seniorers ekonomi, boende samt vård och omsorg.