Eva Eriksson i Expressen debatt – att nonchalera seniorers situation är en ohållbar stategi

Nu måste regeringen och Folkhälsomyndigheten sätta oss i centrum för Corona-strategin tillsammans med övriga riskgrupper. Att fortsätta isolera 1,6 miljoner människor fyllda 70 år och från myndigheter och regerings sida nonchalera vår situation och vår roll i samhället är en ohållbar strategi.

– Vi upplever att seniorers roll i samhället har osynliggjorts under pandemin, och ställer oss frågan var äldrerespekten i Sverige har tagit vägen? Varken ansvariga myndigheter eller politiker verkar ta riskgruppernas situation på allvar. Till vår kännedom finns inget annat land i Europa där seniorers liv inskränkts så mycket under pandemin, skriver Eva Eriksson.

– Det är dags att ändra fokus i strategin och sätta riskgrupperna i centrum. Smittspridningen måste tryckas ned. Noggrann och omfattande testning, smittspårning och isolering för alla åldrar måste fungera i hela landet. Likaså bör alla som varit i kontakt med smittade stanna hemma. Vi får inte fuska oss igenom detta. Vi bör lyssna på WHO som lyfter fram smittspårning som en avgörande punkt för att minska smittan, skriver Eva Eriksson.

Klicka här för att läsa hela debattinlägget