Förtydligande om förbundets rekommendationer gällande aktiviteter inomhus

Förbundet har under den senaste tiden fått många mail och samtal med frågor om vilka rekommendationer som gäller för att anordna aktiviteter inomhus.

  • Att hålla ett ordentligt avstånd till varanda är ännu viktigare inomhus.

Förbundets främsta rekommendation är att i största möjliga mån arrangera aktiviteter och träffar utomhus. Endast i undantagsfall kan träffar och aktiviteter genomföras inomhus. 

Ett undantagsfall kan vara att situationen gör mötet nödvändigt, exempelvis för att styrelsen behöver skriva under en handling eller dokument. Ett sådant möte bör ske med så få närvarande som möjligt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis gällande handhygien och undvikande av folksamlingar och kollektivtrafik, ska iakttas.

Ett annat undantagsfall är om mötet kan genomföras i en stor lokal och med ett mindre antal deltagare så att det utan problem går att hålla ett säkert avstånd från varandra, helst 2 meter. Exempelvis kan 10 personer vistas i ett normalstort klassrum, däremot inte 20 personer. Övriga aspekter att ta hänsyn till är hur trängsel i entré, kapprum, dörröppningar, hissar, trapphus och andra ytor kan undvikas så att det hålls ett säkert avstånd även där. Om lokalen kan leva upp till dessa krav och antalet deltagare kan begränsas ser förbundet inget hinder att även en återkommande aktivitet såsom en studiecirkel med flertalet träffar där deltagarna arbetar med sitt egna material kan genomföras. Aktiviteter där deltagarna använder samma material eller utrustning, exempelvis bridge, avråder förbundet från.

I övrigt gäller samma rekommendationer som vid aktiviteter utomhus: inte samåka till aktiviteten med personer man inte umgås med dagligen eller nyttja kollektivtrafik, hålla god handhygien och gärna ha med egen handsprit. Det är bra att tänka igenom innan och planera hur man hanterar en eventuell fikapaus, att var och en tar med sitt eget kan vara ett alternativ. Och så klart ska endast personer som är fullt friska och inte uppvisar några symtom delta i aktiviteten.

Observera att förbundets rekommendationer alltid utgår från Folkhälsomyndigheten och kan komma att ändras. Vid tveksamheter uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se