Om Hälsingedistriktet

SPF Seniorerna Hälsingedistriktet

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension, oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag cirka 270 000 medlemmar i 27 distrikt och 820 föreningar runt om i landet. SPF driver opinion i alla viktiga äldrefrågor som t ex ekonomi, boende, hälsa/omsorg och rätt att arbeta.
Vårt distrikt består av 16 föreningar med 5 450 medlemmar.
Länkar till alla föreningar till vänster.
Distriktets uppgifter är att
- anordna utbildningar, konferenser, tävlingar och andra sammankomster för föreningarna
- ge information om SPF Seniorerna till medlemsföreningar, allmänhet och media
- verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom regioner och kommuner