Mycket efterlängtat besked

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kallar dagens besked om att besöksförbudet på särskilda boenden hävs om 2 veckor för efterlängtat och välkommet.

Sedan den 1 april har det varit besöksförbud på särskilda boenden runt om i landet, vilket därefter förlängts till att gälla september ut.

- Initialt var det förståeligt med långtgående åtgärder för att försöka minska smittrisken, men ganska snabbt framkom att smittan tog sig in ändå på sina håll. Det borde därför ha prioriterats tidigare att i alla fall luckra upp besöksförbudet för närmast anhöriga. Det har sedan en tid funnits både utrustning och medel för att genomföra tillräckligt säkra besök även inomhus. Besöksförbudet i sig skulle snart blivit ett nästan lika stort hot mot äldres hälsa som covid-19. För lite hänsyn har tagits till behoven av närhet, pratstunder och kärlek.

- Det är därför ett mycket efterlängtat besked som kommit idag, jag gläds med de många människor som bor på särskilda boenden och deras anhöriga och vänner. Min bestämda mening är att vad som än sker framöver med smittspridningen så kan ett generellt besöksförbud inte åter komma på tal. Vi måste sätta människors hälsa, livskvalitet och behov av sociala kontakter högst på prioriteringslistan.
Vi förutsätter att det nu blir tydliga och lika villkor över hela landet. Det är mycket viktigt att alla som berörs av detta nu tar sitt ansvar och följer Socialstyrelsens föreskrifter och övriga rekommendationer, faran är inte över än.