SPF Seniorerna kommenterar Margareta Winbergs slutbetänkande om socialtjänsten

I dag överlämnade kommittén Framtidens socialtjänst sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47), efter drygt tre års utredning. Förbundsordförande Eva Eriksson menar att regeringen nu har en verklig möjlighet att gå från ord till handling och höja ambitionsnivån för äldreomsorgen.

- Vi kommer att noggrant sätta oss in i utredningens omfattande betänkande som omfattar drygt 1 300 sidor. Redan nu vill jag inskärpa att även äldre bör tillförsäkras goda levnadsförhållanden då socialtjänsten beslutar insatser, och inte bara skälig levnadsnivå som lagen i dag föreskriver. Regeringens särskilda utredare Margareta Winberg påminde vid sin presentation att regeringens direktiv till henne begränsat henne från att föreslå "goda", men att regeringen förstås har möjlighet att höja ambitionsnivån för omsorgen om äldre. Såväl statsministern som socialministern har utlovat att äldreomsorgen ska stärkas. Nu har regeringen en verklig möjlighet att gå från ord till handling, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.