Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Andersson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Dan Hälsing

Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Roger Larsen

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Maria Holmstrand

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kjell Svensson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Hans-Åke Strömstedt

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lisbeth Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Söderberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Lindell

Styrelsen ledamot