Medlemsförmåner

Du har många förmåner som SPF-medlem, se https://www.spfseniorerna.se/formaner/

Föreningsförmåner


Distriktsförmåner


Förbundsförmåner


Men du har inte bara dessa förmåner, du har också t. ex kostnadsfri konsumentvägledning, se SPF - Seniorerna Avsnitt 47 – om konsumentvägledning (spfseniorerna.se). Där finns också ett webbinarium om konsumenträtt som du kan lyssna på när du vill.

Lyssna på inslagen i Seniorpoden, se SPF - Seniorerna Seniorpodden av SPF Seniorerna  

Många bra inslag även på SPF - Seniorerna Alla aktiviteter inom SPF Seniorerna arrangeras i de lokala föreningarna

Utnyttja ditt medlemsskap till fullo, kolla förbundets, distriktets och din förenings webbsidor.