STADGAR

Nya stadgar 2022

spfseniorerna_stadgar_webb_forening_2024.pdf

Nya stadgar från 1 jan 2022 där 1 kap. behandlar Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna, 2 kap. Särskilda stadgar för för föreningarna inom  SPF Seniorerna,  3 kap. Särskilda stadgar för distrikt inom SPF Seniorerna,  4 kap. Särskilda stadgar för förbundet inom SPF Seniorerna