Revisorer

Valda revisorer

Roy Johansson Tel. 070-812 08 27, E-post: royjohansson940@hotmail.com
Richard Mattsson Tel. 070-562 27 53, E-post: emnebodafarm@telia.com