KPR  Kommunens Pensionärsråd

SPF seniorerna Mörrum ingår i KPR

Se mer om KPR på Karlshamns Kommuns webb. Där finns information om KPR, vilka som deltar, protokoll från möten mm.

Inga George, inga.g.george@gmail.com, tel 070-54 55 240 och Anita Winfridsson, a.winfridsson1@gmail.com , tel 070-697 36 15 är SPF Seniorerna Mörrums representanter i KPR. Har du någon fråga du vill ska tas upp i KPR, kontakta Inga eller Anita.

Information från KPR och KPR förmöten med alla pensionärsorganisationerna ges på månadsmöten.