Kommunens Seniorråd

SPF seniorerna Mörrum ingår i kommunens Seniorråd

Se mer om Seniorråd på Karlshamns Kommuns webb. Där finns information om Seniorråd, vilka som deltar, protokoll från möten mm. Tidigare hette det KPR (Kommunens PensionärsRåd) men från och med 2023 heter det Seniorråd.

Inga George, inga.g.george@gmail.com, tel 070-54 55 240 och Anita Winfridsson, a.winfridsson1@gmail.com , tel 070-697 36 15 är SPF Seniorerna Mörrums representanter i Seniorrådet. Har du någon fråga du vill ska tas upp i Seniorrådet, kontakta Inga eller Anita.

Information från Seniorrådet och Seniorrådets förmöten med alla pensionärsorganisationerna ges på månadsmöten.