Kontakta oss

Inga George

Styrelsen ordförande

Solbritt Schyberg

Styrelsen vice ordförande

Kerstin Karlsson

Styrelsen sekreterare

Mats Jeppsson

Styrelsen kassör

Jonny Strandberg

Styrelsen ledamot

Petra Strandberg

Styrelsen ledamot

Anita Winfridsson

Styrelsen ledamot

Inga-Lena Johansson

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot