PROGRAM

Program 2023

Styrelsen 2023

Program20230313.pdf för nerladdning. Kolla Kalender för nytillkomna aktiviteter.

eller se Programsidan

Månadsmötena äger rum i Ådalskyrkan klockan 14.00, om inget annat anges är inträdet 70 kr/person, (ibland högre). Vid månadsmötena lämnas aktuell information, programinslag (se nedan) och vi har gemensam fika.

Årsavgiften 2023 och 2024 är 250 kronor, faktureras från SPF centralt. 

SPF Mörrums hemsida      (  spf.se/morrum )  eller http://www.spfseniorerna.se/distrikt/Blekingedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-morrum/

SPF Seniorerna Mörrum på Facebook: SPF Seniorerna Mörrum och slutna gruppen för våra medlemmar SPF Seniorerna Mörrum, medlemsgrupp

Föreningens E-post: morrum@spfseniorerna.se

Föreningens bankgiro 265-1172 (ej för medlemsavgift)

Studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med Vuxenskolan.