PROGRAM

Program 2021 - uppdaterat 2021-06-14

  • Styrelsen 2021

Vi startar upp med det uppskjutna årsmötet den 15 juli klockan 14.00 i/vid Forneboda Klubbstuga. Årsmöte, föreningen bjuder på grillad korv, vatten, kaffe och kaka. Vill du ha annat att dricka, ta med dig. Stig Persson underhåller. Ta med sittunderlag/stol. Behöver du hjälp med transport, kontakta någon i styrelsen.

 Program20210920.pdf  för nerladdning

Reservera följande datum:

torsdag 19 augusti  Upptaktsmöte, Briggen tre bröder. Kaffesamkväm och information. Anmälan!!
fredag 3 september  SPF-distriktets sommarfest, distriktet bjuder. Anmälan till Anita Winfridsson, tel 070-697 36 15 SENAST 2021-08-16. Entré: 70 kr
9 september Äldredagen Karlshamn Föredrag + kaffe flera lokaler eller digitalt. Äldredagen 2021 - Karlshamns kommun
torsdag 16 september Thomas Rosendal kåserar "Fader Gunnar, min fader". Kaffesamkväm, information.
onsdag 6 oktober Pecke Abrahamsson, 36 år som polis, talar om bedrägerier och hur man undviker det, spelar akustisk gitarr och sjunger. Kaffesamkväm och information.
torsdag 14 oktober Sjungande floristen Roland Johnsson och spelman Mikael Brorsson underhåller. Kaffesamkväm och information
torsdag18 november Marcus Bernhardsson, "Ostdanmark och Sydsverige". Kaffesamkväm och information.
torsdag 9 december Håkan Windahl och Johan Harding underhåller. Information och kaffesamkväm.
torsdag 13 januari 2022 Föredrag eller musik, information och kaffesamkväm
torsdag 10 februari 2022 Årsmöte, parentation, kören medverkar. Underhållning och kaffesamkväm

 

Månadsmötena äger rum i Ådalskyrkan klockan 14.00, om inget annat anges är inträdet 50 kr/person, (ibland högre). Vid månadsmötena lämnas aktuell information, programinslag (se nedan) och vi har gemensam fika.

Årsavgiften 2021 och 2022 är 250 kronor, faktureras från SPF centralt. 

SPF Mörrums hemsida      (  spf.se/morrum )  eller http://www.spfseniorerna.se/distrikt/Blekingedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-morrum/

SPF Seniorerna Mörrum på Facebook: SPF Seniorerna Mörrum och slutna gruppen för våra medlemmar SPF Seniorerna Mörrum, medlemsgrupp

Föreningens bankgiro 265-1172 (ej för medlemsavgift)

Studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med Vuxenskolan.