Valberedning

Kontakta gärna valberedningen om du själv är intresserad att delta aktivt eller med förslag på medlemmar som valberedningen kan kontakta ang. uppdrag.

Ordförande: Bess Widenberg Tel. 0454-515 11
Karlie Johansson Tel. 0733-420 561, karlie.johansson@gmail.com
Kristina Wallin Tel. 0708-165 768, ukwallin@gmail.com