Program

SPF Seniorerna Mörrum 2023

Program20230313.pdf inkl. 2024-01--02 för nerladdning. Uppdaterade/tillkomna aktiviteter, se Kalender.     

Program för 2023-03--2024-02 delades ut på årsmötet 2023-02-09. Kunde du inte närvara får du det via utdelning/post. Efter årsmötet uppdateras webben med det nya programmet.

Se under Kalender för att redan nu reservera datum för månadsmöten nästa år (uppdateras i slutet av 2023).