Promenader

SPF-are går med eller utan stavar i trevligt sällskap

Alla promenaderna i Mörrum, från Stålagården angivet datum klockan 10.00. Medhavd fika efter promenaden. OBS! Ändringar publiceras här + på Facebook - håll dig underrättad!!

Promenaderna är måndagar om inget annat anges. 
Promenadansvarig: Gun Svensson, tel 070-54 22 796 eller 39gun.svensson@telia.com 

ALLTID: GLÖM EJ ta med fika för en trevlig stund efter vandringen