Boule

SPF Seniorerna Mörrum

Boule-spel, SPF Seniorerna Mörrum nov. 2021

För närvarande har vi inget regelbundet boulespel inom föreningen. Om intresset blir större, kan vi starta på nytt. Hör av dig i så fall!!

Om du vill spela boule inomhus nu under vinterhalvåret, kan du kolla Boulehallen vid parkeringen vid Bolsgården. Där håller olika föreningar till. Ibland har de plats för ytterligare någon eller några fler spelare – eller kanske bara åskådare. Medlemskap i Karlshamns Boulehall kostar 150 kronor. Utomhusbanorna på Laxvallen är tillgängliga hela året, gratis!

Undrar du över något eller har synpunkter, hör av dig! Solbritt Schyberg tel 0708850432 eller e-post solbrittschyberg@yahoo.se
Olika föreningars spelschema för BoulehallenBoule-nov21.pdf framgår av länken.