Årsmöten, månadsmöten

Här publiceras årsmöteshandlingar och protokoll så snart de är klara/justerade

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022

Årsmötet framflyttat till 14 juli 2022 i Forneboda klockan 14.00

Kallelse/Föredragningslista årsmöte SPF 2022.pdf

Valberedning2022.pdf

Verksamhetsberättelse2021.pdf

MÅNADSMÖTESPROTOKOLL 2022, protokollen publiceras när de är justerade:

2022-04Månadsmötesprotokoll.pdf

2022-03Månadsmötesprotokoll.pdf

2022-02Månadsmötesprotokoll.pdf 

2022-01Månadsmötesprotokoll.pdf

MÅNADSMÖTESPROTOKOLL 2021, protokollen publiceras när de är justerade:

2021-05Månadsmötesprotokoll.pdf

2021-04Månadsmötesprotokoll-1-1.pdf

2021-03MånadsmötesProtokoll.pdf

2021-02MånadsmötesprotokollB.pdf

2021-01Månadsmötesprotokoll.pdf

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021

Årsmötesprotokoll2021.pdf

Kallelse-årsmötev2.pdf

Kallelse

Föredragningslista v2 årsmöte SPF 2021.pdf

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2020

ÅRSMÖTE 2020-02-13:
Årsmöteshandlingarna publiceras här så fort de är klara. Kallelsen gick ut i programbladet som delades ut september 2019.

Verksamhetsberättelse 2019

Föredragningslista

Valberedningens förslag (ny version) 

Protokoll, årsmöte