Litteraturcirkel

Uppdaterades: 22 januari 2020
  • Böcker, böcker och mera böcker

Första onsdagen i månaden träffas våra bokläsarna kl. 13.00 på Biblioteket i Charlottenberg. Vill Du delta och få mer information kontakta Kerstin Svensson tfn 0571-30047

Publicerades: 30 september 2019 Uppdaterades: 22 januari 2020