Seniorhälsan

Här finns informationsmaterial från Stadsdelsförvaltningen angående deras verksamhet för äldre i området.

Informationsfoldrar: 

Klicka på de olika länkarna för mer information.

Seniorhälsan Folder 2021.pdf  
Allmänt om Seniorhälsans olika verksamheter, aktivitetscenter och träffpunkter.

Seniorhälsans höstprogram 2021 
Program för fasta aktiviteter (med tider), stöd och service.

Seniorhälsan Folder Fixartjänst 2021.pdf
Fixartjänsten i Hägersten – Älvsjö erbjuder hjälp för seniorer från 68 år.

Seniorhälsan Folder IT-stöd 2021.pdf
Seniorhälsan i Hägersten – Älvsjö erbjuder gratis IT-stöd för seniorer från 65 år.

Seniorhälsan Folder Syn-hörsel 2021.pdf
Kostnadsfri hjälp för dig med syn eller hörselnedsättning.

Seniorhälsan Folder Anhörigstöd 2021.pdf
Information från Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning om anhörigstöd.