Funktionärer 2019

Uppdaterades: 21 april 2020

Föreningens värdar samlade vid julavslutningen i december 2019.

  • Våra oumbärliga värdar, från vänster Margaretha Östling, Bengt Larsson, Marianne Melin, Anita Åkerlund, Karin Hjärtén, Ulla Ström, Marianne Sehlmark, Börje Sehlmark, Kerstin Almlöf och Marianne Rodin.

******************************************************

Kontaktuppgifter till våra funktionärer, d.v.s. ombud, cirkelledare, värdar m.fl. 
i alfabetsordning

Airas Birgitta  Stadsdelens PensionärsRåd (SPR), Kontaktombud anhörigfrågor
Mob: 070-888 55 07, e-post: birgitta.airas@outlook.com

Almlöf Kerstin Valberedning, Kaffevärd, Kontakt lokalpress
Mob: 073-050 09 00, Tel: 08-646 08 68, e-post: nastanratt@tredamer.se

Bergström Anne-Marie  Kommunens PensionärsRåd (KPR)
Mob: 070-493 48 87, e-post: anne-marie.bergstrom@outlook.com

Carlsson Gunnar Stadsdelens PensionärsRåd (SPR)
Mob: 070-674 24 88 Tel: 08-464 79 30, e-post: carlsson.gu@telia.com

Clevenrot Anneli Ny teknik i vardagen
Mob: 076-799 82 36, e-post: anneli.clevenrot@gmail.com

Falk Ann-Margaret Adjungerad, Reseombud
Mob: 073-444 45 17, e-post: ann.m.falk@gmail.com

Fredler Diwert Reseombud, Gallerirunda
Mob: 072-565 42 42, e-post: diwertfredler@gmail.com

Granath Börje Studieombud, Kontaktperson för Seniorhälsan och Hövdingagården,
                         Teknikansvarig
Mob: 073-030 40 88, e-post: granathenator@gmail.com

Hjertén Karin Dörrvärd
Mob: 070-974 09 75, e-post: karin.hjerten@live.com

Hovén Lars-Åke  Pressombud
Mob: 070-579 96 04, e-post: lahoven@outlook.com

Johansson Vivian Vävning, Sällskap på museum
Mob: 070-399 10 71, e-post: vivian.johansson@hotmail.com

Jakobsson Lena Boule, Sällskap på museum
Mob: 070-301 54 69

Larsson Bengt Möbelvärd
Mob: 070-696 38 87, e-post: b.g.larsson@telia.com

Lennartsson Birgitta Frigörande dans
Mob: 070-342 28 81

Lindgren Britt-Inger Qigong
Mob: 073-057 24 14

Lundström Ulla Rekrytering/marknad/kommunikation, Medlemsregister
Mob: 070-697 39 29, e-post: ulla.m.lundstrom@telia.com

Malmquist Mailis Långvandringar, Studiebesök
Mob: 073-996 43 93, e-post: mailis.malmquist00@gmail.com

Melin Marianne Dörrvärd
Mob: 070-582 12 68

Penton Ingrid Revisor
Mob: 070-8392329, Tel: 08 646 23 04, e-post: ingrid.penton@bahnhof.se

Regnström Margareta Webbredaktör, Programredaktör, Teaterombud, Pubaftnar, 
                                      Sommarfika
Mob: 070-600 64 69, Tel: 08-97 45 35, e-post: margareta.regnstrom@gmail.com

Rodin Marianne Kaffevärd
Mob: 070-604 13 01

Schöldström Gunilla Valberedning, Bokcirkel
Mob: 070-778 05 17, e-post: carlsson.gu@telia.com

Sehlmark Börje Möbelvärd
Mob: 073-898 84 79, e-post: marianne.sehlmark@gmail.com

Sehlmark Marianne Lunchträffar, Kaffevärd
Mob: 070-757 82 89, e-post: marianne.sehlmark@gmail.com

Ström Ulla Kaffevärd
Mob: 073-734 89 29, e-post: syulla@telia.com

Svensson Yvonne Keramik
Kontakt via Börje Granath (se ovan)

Tidbeck Ulf Revisor
Mob: 070-543 97 91, Tel: 08 88 50 45, e-post: ulf.tidbeck@gmail.com

Åkerlund Anita Lottförsäljare
Mob: 070-209 64 52

Öquist Britt-Marie Klubbmästare, Ansvarig månadsträffar och aktivitetsmöten
Mob: 070-589-58 28, e-post: brittmarie.oquist@gmail.com

Östling Margaretha Valberedning-ordf, Friskvårdsombud, Långvandringar
                               Lunchträffar, Trafikombud cykel, Kaffevärd
Mob: 070-761 88 44, epost: margaretha.ostling@hotmail.com

Publicerades: 23 mars 2017 Uppdaterades: 21 april 2020