Pensionärsrådet (SPR)

Uppdaterades: 15 december 2020

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har genom sammanslagning med Älvsjö nu blivit Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden utser varje år ett pensionärsråd, som består av representanter för de lokala föreningarna inom pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF (Svenska Kommunal-Pensionärernas Förbund). Ledamöter från SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten för 2020 är fortsatt Gunnar Carlsson och Birgitta Airas.

Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden genom att samla in de äldres synpunkter och erfarenheter. Dess uppgift är att ge inflytande och insyn i frågor som berör äldres levnadsförhållanden, inom de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Rådet bidrar därigenom till att ge nämnden ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna. Och man ska vara bosatt i stadsdelen.

Klicka här för en lite utförligare presentation av pensionärsrådet som stadsdelsnämnden skickade ut i december 2019

Protokoll från Pensionärsrådets (SPR) Hägersten-Älvsjös möten
(fr. o m. augusti 2020)

Protokoll nr 5, från SPRs möte 2020-12-09
Protokoll nr 4, från SPRs möte 2020-11-18
Protokoll nr 3, från SPRs möte 2020-10-14
Protokoll nr 2, från SPRs möte 2020-09-16
Protokoll nr 1 för den nybildade SPR Hägersten-Älvsjö, 2020-08-19

Bilaga 1: Svar på Pensionärsrådets frågor
Bilaga 2: Brev från SPR Hägersten angående budget 12 maj 2020

************************************************

Protokoll från Pensionärsrådets (SPR) Hägersten-Liljeholmens möten
(fr. o m. augusti 2019)

Protokoll nr 2, 2020-03-04

Protokoll nr 1, 2010-01-29

Protokoll nr 11, 2019-12-11

Protokoll nr 10, 2019-11-20

Protokoll nr 9, 2019-10-16

Protokoll nr 8, 2019-09-18

Protokoll nr 7, 2019-08-21

Publicerades: 26 mars 2019 Uppdaterades: 15 december 2020