Pensionärsrådet (SPR)

Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden genom att samla in de äldres synpunkter och erfarenheter. Dess uppgift är att ge inflytande och insyn i frågor som berör äldres levnadsförhållanden, inom de områden som stadsdels-nämnderna ansvarar för. Rådet bidrar därigenom till att ge nämnden ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Normalt finns i varje kommun ett kommunalt pensionärsråd, KPR. KPR är remissinstans och en del av Stockholms äldrenämnd. Men eftersom Stockholms kommun är så stor har man dessutom inrättat pensionrsråd i varje stadsdel, SPR.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har genom sammanslagning med Älvsjö nu blivit Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden utser varje år ett pensionärsråd, som består av representanter för de lokala föreningarna inom pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF (Svenska Kommunal-Pensionärernas Förbund). Ledamöter från SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten för 2021 är fortsatt Gunnar Carlsson och Birgitta Airas (ersättare).

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna. Och man ska vara bosatt i stadsdelen.

Klicka här för en lite utförligare presentation av pensionärsrådet som stadsdelsnämnden skickade ut i december 2019

Protokoll från Pensionärsrådets (SPR) Hägersten-Älvsjös möten
(fr. o m. augusti 2020) 

Protokoll nr 10 från SPRs möte 2021-11-17 
Protokoll nr 9 från SPRs möte 2021-10-17 
Protokoll nr 8 från SPRs möte 2021-09-15 
Protokoll nr 7, från SPRs möte 2021-08-18
Protokoll nr 6, från SPRs möte 2021-06-09 
Protokoll nr 5, från SPRs möte 2021-05-19
Protokoll nr 4, från SPRs möte 2021-04-21 
Protokoll nr 3, från SPRs möte 2021-03-17
Protokoll nr 2, från SPRs möte 2021-02-17
Protokoll nr 1, från SPRs möte 2021-01-20 
Protokoll nr 5, från SPRs möte 2020-12-09
Protokoll nr 4, från SPRs möte 2020-11-18
Protokoll nr 3, från SPRs möte 2020-10-14
Protokoll nr 2, från SPRs möte 2020-09-16
Protokoll nr 1 för den nybildade SPR Hägersten-Älvsjö, 2020-08-19

Bilaga 1: Svar på Pensionärsrådets frågor
Bilaga 2: Brev från SPR Hägersten angående budget 12 maj 2020

************************************************

Protokoll från Pensionärsrådets (SPR) Hägersten-Liljeholmens möten
(fr. o m. augusti 2019)

Protokoll nr 2, 2020-03-04

Protokoll nr 1, 2010-01-29

Protokoll nr 11, 2019-12-11

Protokoll nr 10, 2019-11-20

Protokoll nr 9, 2019-10-16

Protokoll nr 8, 2019-09-18

Protokoll nr 7, 2019-08-21