Program hösten 2021 - uppdaterat 9/11

Vi har just fått veta att begränsningarna som coronarestriktionerna medförde har ändrats så vi kan släppa på kravet på föranmälan till våra månads- och aktivitetsmöten.

  • Entrén från Axelsbergs torg 3
  • Hägerstensåsens medborgarhus
  • Entrén från Axelsbergs torg 3
  • Hägerstensåsens medborgarhus

Våra månads- och aktivitetsmöten äger alltså rum i Axelsbergs seniorboende igen − om inte annat anges − med entré från Axelsbergs torg 3.

Aktivitetsmötena är åter öppna för alla, även icke medlemmar.

*********************************************************************

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan gällande kulturprogram vid månadsmöten och aktivitetsmöten, samt studiebesök, studiecirklar och även resor och vissa friskvårdsaktiviteter.

**********************************************************************

Välkommen tillbaka till en mer normal höst!

Äntligen kan vi se framåt med viss optimism, när de flesta av oss blivit vaccinerade! Vi planerar för ett fullödigt program i höst och försöker igen med några programpunkter som blev strukna under våren.

Vill du i stället läsa programmet i pdf-format ska du klicka här. 

OBS! Respektera första anmälningsdag för övriga aktiviteter, som även i höst är några olika datum. Kö uppstår, så ring igen! Anmälan på telefonsvarare gäller inte under första dagen!

Notera att du p.g.a. det begränsade antalet deltagare på alla våra aktiviteter får anmäla max två personer, inte hela vänkretsen.

Det är också viktigt att alla respekterar våra betalnings- och återbudsregler (se nedan), för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om ändringar i programmet är att kontakta ansvarig person och/eller förstås att gå in på vår hemsida, gärna via den nya
SPF-appen  som laddas ner i App Store (iPhone) respektive Play butik (Android).

************************************************************************

Anmälnings- och betalningsregler

Samtliga avgifter för studiebesök, aktiviteter och resor inbetalas - efter anmälan till angiven person - till föreningens plusgirokonto 44 80 07-5 eller bankgirokonto
270-9095 eller numera också med Swish, nr 123 366 42 40.

Pengarna ska vara oss tillhanda senast två veckor före aktuellt arrangemang om inget annat anges. Ange aktivitetetens namn + eget namn och telefonnummer på inbetalningsblanketten.

OBS 1! Anmälan är bindande. Eventuell avanmälan måste göras senast två veckor före aktiviteten om återbetalning ska ske.

OBS 2! Om du inte har betalat i tid kan din plats gå till någon på väntelista. Glöm inte heller att lämna återbud i god tid om du får förhinder så platsen kan gå till någon på väntelista.

*******************************************************************************

De olika programrubrikerna hittar du i menyraden till vänster.

Detaljer om de olika aktiviteterna framgår under respektive rubrik. Klicka för att komma till de olika programpunkterna.

I Kalendariet kan du se våra aktiviteter i kronologisk ordning. Inte utlagt.

***************************************************************************

Under knappen FRISKVÅRD hittar du:

- Långvandringar med SL och till fots
- Promenader/stavgång
- Boule

---------------------------------------------------

Under knappen STUDIECIRKLAR hittar du:

- Vävning
- Keramikkurs
- Ny teknik digitalt via Zoom, två kurser

*****************************************************************(**

Under knappen ÖVRIGA AKTIVITETER hittar du:

- Lunchträffar
- Pubaftnar/SPF-kvällar
- Gallerirunda
- Sällskap på museum
- Lär känna vår hembygd - I höst en kulturstigsvandring 
- Hövdingagårdens datacafé (även under DATA)

(Sällskap på teater är pausat tillsvidare.)