Program hösten 2020 - Alla inomhusaktiviteter inställda från mitten av november.

Uppdaterades: 09 december 2020

Våra inomhusaktiviteter under hösten skulle äga rum i Axelsbergs seniorboende med entrén från Axelsbergs torg 3. Coronarestrriktionerna har ändrat på det. Vi får inte ha några aktiviteter i Axelsberg. Månadsmöten och Aktivitetsmöten äger därför rum i Hägerstensåsens Medborgarhus tills vidare. Adressen är Riksdalervägen 2. Buss 147 från Liljeholmen stannar utanför (hållplats Sedelvägen).

  • Entrén från Axelsbergs torg 3

*********************************************************************

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan gällande kulturprogram vid månadsmöten och aktivitetsmöten, samt studiebesök, studiecirklar och även resor och vissa friskvårdsaktiviteter.

**********************************************************************

ÄNTLIGEN kan vi komma igång igen − om än i minskad omfattning − efter att coronapandemin förstörde det mesta av våren!

Styrelsen tycker att det är viktigt att genomföra så många som möjligt av våra aktiviteter, även om det blir med de restriktioner och begränsningar som framgår vid respektive programpunkt.

Tyvärr får vi inte komma in i aulan i Axelsberg under september. Besked om oktober får vi först senare, men vi hoppas kunna starta aktiviteterna i aulan då.

Vi reserverar oss ändå för att vi kanske måste ställa in någon aktivitet. Som framgår av coronainformationen på sid 3 måste vi i höst begränsa antalet deltagare på månads- och aktivitets-mötena och då kräva föranmälan, vilket vi aldrig tidigare haft.

Det blir ingen kontantbetalning på månadsmötena utan avgiften ska betalas in i förväg. För att underlätta hanteringen har vi ordnat ett Swisnummer: 1233664240.

Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om ändringar i programmet är att kontakta ansvarig person och/eller förstås att gå inpå vår hemsida.

OBS! Första anmälningsdag är 4/9 kl 09.00.
Kö uppstår, så ring igen! Anmälan på telefonsvarare gäller inte under första dagen!

Notera dock att det gäller andra regler för månads- och aktivitetsmöten. Se respektive aktivitet.

Det är viktigt att alla respekterar våra betalnings- och återbudsregler (se nedan), för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Våra inomhusaktiviteter äger rum i Axelsbergs seniorboende − om inte annat
anges − med entré från Axelsbergs torg 3.

Aktivitetsmötena är tyvärr inte öppna för alla under hösten och föranmälan gäller.

************************************************************************

Anmälnings- och betalningsregler

Samtliga avgifter för studiebesök, aktiviteter och resor inbetalas - efter anmälan till angiven person - till föreningens plusgirokonto 44 80 07-5 eller bankgirokonto 270-9095 eller numera också med Swish, nr 123 366 42 40.

OBS! Även månadsmötena betalas i förskott på motsvarande sätt. Alltså:
Ingen kontantbetalning under hösten.

Pengarna ska vara oss tillhanda senast två veckor före aktuellt arrangemang om inget annat anges. Ange aktivitetetens namn + eget namn på inbetalnings-blanketten.

OBS 1! Anmälan är bindande. Eventuell avanmälan måste göras senast två veckor före aktiviteten om återbetalning ska ske.

OBS 2! Om du inte har betalat i tid kan din plats gå till någon på väntelista. Glöm inte heller att lämna återbud i god tid om du får förhinder så platsen kan gå till någon på väntelista.

*******************************************************************************

De olika programrubrikerna hittar du i menyraden till vänster.

Detaljer om de olika aktiviteterna framgår under respektive rubrik. Klicka för att komma till de olika programpunkterna. I Kalendariet kan du se våra aktiviteter i kronologisk ordning.


***************************************************************************

Under knappen FRISKVÅRD hittar du:

- Frigörande dans
- Jichu Gong
- Långvandringar (bara i närområdet p.g.a. rådande restriktioner)
- Boule

Seniorhälsans många olika gympa- och danspass samt Yoga är pausade tillsvidare p.g.a. coronapandemin.

---------------------------------------------------

Under knappen STUDIECIRKLAR hittar du:

- Vävning
- Keramikkurs

(Bokcirkeln och Ny teknik är pausade under hösten.)

*****************************************************************(**

Under knappen ÖVRIGA AKTIVITETER hittar du:

- Lunchträffar
- Pubaftnar/SPF-kvällar
- Sällskap på museum
- Gallerirunda
- Hövdingagårdens datacafé (även under DATA)

(Sällskap på teater är pausat under hösten.)

--------------------------------------------------

Här finns även information om
- "Samhället och äldre", Äldrecentrums föreläsningsserie i ABF-huset.

Publicerades: 16 december 2016 Uppdaterades: 09 december 2020