Föreningsvisan

Vår föreningsvisa, melodi: Vårat gäng

Mälarhöjden – Hägersten
vår förening där vi bor
fångar upp var senior
till vårt SPF

Sjung nu med oss, kom följ med oss
vi har träffar varje månad
resor, kurser, konst och gympa
passar säkert var och en

Mälarhöjden – Hägersten o s v

Sjung nu med oss, kom följ med oss
lär dig dansa eller väva
gå med stavar varje måndag
passar säkert var och en

Mälarhöjden – Hägersten o s v

Sjung nu med oss, kom följ med oss
läs i cirkel, prova drejning
kom till lunchträff, sjung i kören
passar säkert var och en

Mälarhöjden – Hägersten o s v

*****************************************

Oktober 2006, rev. 2010 och 2016
Margaretha Östling