Om hemsidan

Välkommen till vår hemsida! Sitt utseende har den fått av en mall som förbundet bestämt och som därför ser i stort sett likadan ut som alla andra föreningars hemsidor.

*********************************************************************
Publicering av bilder med nya regler: GDPR

Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till webbansvarig eller någon annan i styrelsen. 

Den 25 maj 2018 började nya bestämmelser gälla för skyddet av personuppgifter. Då ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (ibland används den engelska förkortningen GDPR, General Data Protection Regulation).

Vill du veta mer om vad det innebär kan du klicka här. 

**********************************************************************

Tyvärr är utrymmer ganska begränsat för vår förenings material på startsidan.

Tyvärr är också mallen väldigt låst och saknar vissa möjligheter som den gamla hade.Till exempel kan man inte lägga in bilder på mer än ett ställe i löpande text. En fördel är att den är anpassad för att kunna läsas även på läsplattor och i mobiler.

Startsidan har menyn i ovankant i stället för vänsterkant. Vissa sidor har undersidor (t.e.x. Program), som visar sig i vänsterkolumn när man klickar på på respektive sida.

Det finns under menyn plats för upp till fem bilder med kort rubriktext i SPF Seniorernas signalfärger, som avlöser varann var 5:e sekund. 

Därunder finns Senaste Nytt, där man kan växla mellan förening, förbund och tidningen Senioren. Utrymmet för föreningsnyheter har nu utökats till 8 nyheter (från tidigare 4). Äldre nyheter från föreningen rensas bort automatiskt men hamnar då i ett Nyhetsarkiv, där man kan hitta dem, även efter att de fallit bort från förstasidan. Under de nyheterna som syns finns en länk dit: "Gå till nyhetsarkivet".

Den högra delen har nyheter från distriktet.

Vi kan inte som förut avisera högst upp på förstasidan när någon sida har uppdaterats. Gå till respektive sida (t.ex. Minnesbilder), så syns det där när sidan uppdaterades.

Längre ner är det material från förbundet: Medlemsförmåner, Kampanjer och Annonser.

Minnesbilder har alltid utgjort en stomme i vår hemsida och rapporterna där utgör vår historik. Rapporterna mellan 2008 (då hemsidan startades) och november 2016 (då den gamla hemsidan stängdes ner) har tyvärr inte blivit överförda till det nya systemet, trots att det var utlovat. För att ändå ha något kvar som historik över dessa år finns ett register över de tidigare rapporterna längst ner under Minnesbilder.

Givetvis fortsätter vi lägga ut rapporter under rubriken Minnesbilder (se menyraden upptill på sidan), men det blir nu i form av PDF-filer, för att möjliggöra rapporter med både text och bilder så som tidigare. För att öppna PDF-filer krävs programvaran Adobe Acrobat Reader som är gratis. Du kan ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbplats genom att klicka här.

Om du tycker att texten är för liten och därför svårläst kan du göra den större genom att trycka Ctrl och skrolla upp. Genom att trycka Ctrl och skrolla ner kan du förminska texten igen. Även bilder kan förstoras och förminskas på samma sätt.

Tyvärr saknas funktionen att kunna klicka på Till sidans topp när man är längst ner på en sida, för att komma direkt till toppen. I stället får man skrolla uppåt.

Vi ska fortsätta att försöka hålla hemsidan uppdaterad, innehållsrik och läsvärd.

-----------------------------------------------------------------

Webbansvarig är Margareta Regnström, som skrivit texterna och tagit bilderna, om inte annat anges. Du kan nå mig genom att skicka ett mejl till margareta.regnstrom@gmail.com