Styrelsen

Uppdaterades: 16 augusti 2020

Vid årsmötet 21/2 2020 blev det två nyval: Mailis Malmquist och Diwert Fredler valdes in efter Ann Falk och Gunnar Carlsson, som hade avsagt sig omval. Både Mailis och Diwert är redan aktiva med långvandringar respektive gallerirunda. I övrigt blev det omval. Från vänster: Diwert Fredler (nyval, men har tyvvärr under sommaren tvingats avgå av hälsoskäl), Lars-Åke Hovén (omval), Ulla Lundström, Birgitta Airas, Börje Granath, Mailis Malmquist (nyval), Margareta Regnström (omval), Britt-Marie Öquist och Vivian Johansson (omval).

  • Den nybildade styrelsen 2020.

En rapport från årsmötet finns under Minnesbilder

************************************************************************

Om du har en specifik fråga eller ett ärende som du vill framföra till styrelsen kan du använda mallen nedan. Kopiera in texten i ett mejl till berörd person, fyll i och skicka.

***********************************************************************
Namn:

Epostadress:

Adress:

Telefonnummer:

Meddelande/Önskemål/Synpunkter:

**************************************************************************

Ordförande
Lars-Åke Hovén
HÄGERSTEN
Tfn: 070-579 96 04
E-post: lahoven@outlook.com

Vice ordförande, webb- och programredaktör, teaterombud
Margareta Regnström
HÄGERSTEN
Tfn: 070-600 64 69
E-post: margareta.regnstrom@gmail.com

Sekreterare
Vivian Johansson
HÄGERSTEN
Tfn: 070-399 10 71
E-post: vivianjohansson@hotmail.com

Kassör
Birgitta Airas
HÄGERSTEN
Tfn: 070-888 55 07
E-post: birgitta.airas@outlook.com

Medlemssekreterare
Ulla Lundström
HÄGERSTEN
Tfn: 08-55635003
E-post: ulla.m.lundstrom@telia.com

Klubbmästare/programansvarig
Britt-Marie Öquist
HUDDINGE
Tfn: 08-88 58 28
E-post: brittmarie.oquist@gmail.com

Studieombud/teknikansvarig/kontakt Seniorhälsan o Hövdingagården
Börje Granath
HUDDINGE
Tfn: 073-030 40 88
E-post: granathenator@gmail.com

Adjungerad, reseombud
Ann-Margaret Falk
HÄGERSTEN
Tfn: 08-97 26 62
E-post: ann.m.falk@gmail.com

_________________________________________

Valberedningen
Margaretha Östling 070-761 88 44, margaretha.ostling@hotmail.com
Gunilla Schöldström 08-464 79 30, carlsson.gu@telia.com
Kerstin Almlöf 08-646 08 68, nastanratt@tredamer.se

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 16 augusti 2020