Kontakta oss - OBS! Tel till ordf. ska vara 070-579 96 04

Vill du kontakta någon i styrelsen eller någon funktionär för ett visst ansvarsområde, så hittar du heltäckande listor högre upp i menyraden till vänster under respektive rubrik. De undersidor med rubrikerna Funktionärer och Styrelsen här nedan är centralt inlagda och mer intetsägande. Om du har en specifik fråga eller ett ärende som du vill framföra till styrelsen kan du använda mallen nedan. Kopiera in texten i ett mejl till berörd person, fyll i och skicka. ******************************************************************** Namn: Epostadress: Adress: Telefonnummer: Meddelande/Önskemål/Synpunkter: ********************************************************************