Snabbare information

Om du har en e-postadress kan du få aktuell information snabbare.

Information är svårt. Föreningen informerar i det tryckta programmet, på våra månadsträffar och andra aktiviteter samt även här på hemsidan. Men det händer alltför ofta att får vi höra från någon medlem: "Detta visste jag inget om".

Ibland får vi med kort varsel erbjudanden om aktiviteter, eller kanske måste vi göra ändringar i det planerade programmet som vi har svårt att nå ut med. Vi lägger ut sådan information på hemsidan. Men kanske går du inte in på den varje dag och kollar om det har hänt eller ska hända något. (Det är annars ett bra tips!)

Om du (eller någon närstående) har en e-postadress kan vi hjälpa dig att vara informerad. Ordföranden har en sändlista som utnyttjas för sådan tillfällen då information behöver spridas snabbt.

Tyvärr fungerar inte mejladresser med "hotmail" i det mejlsystem som SPF Seniorerna har infört. Har du en hotmailadress kanske du kan skaffa en gmailadress också för dessa mejl.

I och med att du uppger din e-postadress tillåter du enligt GDPR föreningen att använda adressen för att skicka information. GDPR ersätter PUL (personuppgifts-lagen). Läs mer om rättigheter och skyldigheter enligt GDPR under Om hemsidan.

Vill du utnyttja denna möjlighet? Meddela då din e-postadress till vår medlemssekreterare Ulla Lundström på adressen ulla.m.lundstrom@telia.com.