Kontakta oss - styrelsen

Uppdaterades: 16 augusti 2020

Styrelseledamöterna som presenteras med siluettbild på den här sidan läggs in centralt och kan inte ändras av föreningens webbredaktör. Högre upp i menyraden finns också rubriken Styrelsen och där är listan mer komplett och uppdaterad. Diwert Fredler har tyvärr tvingats lämna styrelsen under sommaren 2020 av hälsoskäl. Om du har en specifik fråga eller ett ärende som du vill framföra till styrelsen kan du använda mallen nedan. Kopiera in texten i ett mejl till berörd person, fyll i och skicka. ******************************************************************** Namn: Epostadress: Adress: Telefonnummer: Meddelande/Önskemål/Synpunkter: ********************************************************************

--todo--

Birgitta Airas

Styrelsen kassör

--todo--

Börje Granath

Styrelsen ledamot

--todo--

Lars Åke Hovén

Styrelsen ordförande

--todo--

Vivian Johansson

Styrelsen sekreterare

--todo--

Ulla Lundström

Styrelsen ledamot

--todo--

Mailis Malmquist

Styrelsen ledamot

--todo--

Margareta Regnström

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

--todo--

Britt-Marie Öquist

Styrelsen ledamot

Publicerades: 15 juni 2017 Uppdaterades: 16 augusti 2020