Kontakta oss - styrelsen

Styrelseledamöterna som presenteras med siluettbild på den här sidan läggs in centralt och kan inte ändras av föreningens webbredaktör. Högre upp i menyraden finns också rubriken Styrelsen och där är listan mer komplett och uppdaterad. Diwert Fredler har tyvärr tvingats lämna styrelsen under sommaren 2020 av hälsoskäl. Om du har en specifik fråga eller ett ärende som du vill framföra till styrelsen kan du använda mallen nedan. Kopiera in texten i ett mejl till berörd person, fyll i och skicka. ******************************************************************** Namn: Epostadress: Adress: Telefonnummer: Meddelande/Önskemål/Synpunkter: ********************************************************************

Lars Åke Hovén

Styrelsen ordförande

Vivian Johansson

Styrelsen sekreterare

Birgitta Airas

Styrelsen kassör

Karin Becker

Styrelsen ledamot

Ann-Margaret Falk

Styrelsen ledamot

Börje Granath

Styrelsen ledamot

Ulla Lundström

Styrelsen ledamot

Britt-Marie Öquist

Styrelsen ledamot

Margareta Regnström

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot