Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötet 2021 äger rum digitalt via Zoom fredagen den 26 februari kl.13.00. Anmäl intresse att delta senast 15/2 till ulla.m.lundstrom@telia.com Du som inte kan eller vill delta digitalt kan poströsta genom att skicka in den poströstsedel som kommer att bifogas årsmöteshandlingarna. Dessa kommer att skickas ut i slutet av januari per post till dem som inte har anmält en mejladress.

Inför årsmötet finns nu nedanstående handlingar i form av s k pdf-filer.

För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis. Ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbplats, nu med direktlänk.

Handlingarna läggs ut allt eftersom de blir färdiga, dock senast en vecka före årsmötet.

Kallelse/föredragningslista 
(skickades även ut tillsammans med julhälsningen i december)
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021  
Valberedningens förslag     
Poströstsedel

Zoom - instruktion hur man går med som deltagare

Originalhandlingarna (inklusive årsredovisning och budget) finns tillgängliga hos sekreteraren, Vivian Johansson, en vecka före mötet. Ring för överenskommelse, tel. 070-399 10 71.